Monday, June 18, 2018

Mt. Furutaka, Etajima

I read Lorna Piatti-FA 'Banana: Global History' (Harashobo)
Banana is not a tree but plant.
Climbed Mt. Furutaka, Etajima. (June 17.)